Audi banneri 480x387 4plus kocnice

Audi banneri 480x387 4plus kocnice

kocnice foto1Audi originalni
ko?ioni sustav:Prilikom ko?enja površina ko?ionih diskova može posti?i temperature od 850 °C. ?ak 90% tako stvorene toplinske energije privremeno apsorbira ko?ioni disk. Ovo zahtjevno toplinsko optere?enje može dovesti do sitnih pukotina na površini diska ili ?ak do radijalnih pukotina, koje mogu narasti do veli?ine koja onemogu?uje ispravno djelovanje ko?ionog sustava. Zato materijal ko?ionih diskova mora biti otporan na brze i visoke promjene temperature.


Svi Audi ko?ioni diskovi su podvrgnuti strogom testiranju kako bi osigurali da, uz normalnu uporabu i redovito održavanje, ne do?e do pojava pukotina na njihovoj površini.
kocnice foto2Audi originalne ko?ione obloge:Osnovna zada?a ko?ionih obloga je stvaranje dovoljno mehani?kog trenja koje se prenosi na ko?ione diskove, bez gorenja zbog topline koju je to trenje u?inilo. U isto vrijeme to trenje ne smije biti preveliko kako ne bi oštetilo ko?ione diskove i smanjilo im životni vijek. Zato se posebna pažnja posve?uje izradi tarnih površina ko?ionih obloga. Svaka Audi tarna površina sadrži izme?u 15 i 25 komponenti koje u pažljivo definiranom omjeru doprinose boljim ko?ionim karakteristikama.

Usporedni test instituta za tehni?ko ispitivanje TÜV Nord pokazao je da se originalni ko?ioni diskovi //ko?ione obloge znatno manje troše nego sli?ni proizvodi drugih proizvo?a?a:

- 2x duži životni vijek ko?ionih diskova u odnosu na  ko?ione diskove drugih proizvo?a?a
- 3x duži životni vijek ko?ionih obloga u odnosu na  ko?ione obloge drugih proizvo?a?a

 

kocnice foto3Neispravne ko?nice produžuju zastavni put.Audi originalni ko?ioni sustav:

- omogu?ava bolje ko?enje i kra?i zaustavni put
- pruža maksimalnu sigurnost u svim vremenskim uvjetima
- specijalno je konstruiran kako bi optimalno funkcionirao s ostalim sustavima sigurnosti u vozilu (ABS, ASR, ESP)
- pouzdano reagira i na ekstremnim temperaturama
- djeluje tiho i glatko, bez vibracija i buke
- ima dugi vijek trajanja

kocnice foto4Ko?iona teku?ina


Prilikom ko?enja, ko?iona teku?ina je pod tlakom. Zato je važno da teku?ina može apsorbirati tu kompresiju i na ekstremnim temperaturama. Tako?er, ko?iona teku?ina upija vodu iz zraka ?ime se znatno umanjuje rizik od pojave korozije.

Tijekom vremena, uslijed korištenja, teku?ina gubi svoje sposobnosti i potrebno ju je zamijeniti.

kocnice foto5Prednosti originalne
ko?ione teku?ine


- zadovoljava visoke standarde kvalitete
- proizvedena specijalno za Audi vozila
- odli?ne performanse ko?ionog sustava

Ova stranica koristi kolačiće.

Možete ih isključiti promjenom postavki browsera.

Prihvaćam